Flammer i et pillefyr

Et pillefyr er det rigtig gode alternativ til flere andre varmekilder. Dels vil du kunne få store besparelser på din varmeregning, og dels er brugen af pillefyr som varmekilde meget miljøvenligt.

Der er således en del gode argumenter for at så installeret sådan et fyr.

Pillefyret kører på et restprodukt

Et pillefyr fungerer sådan set som et hvilket som helst andet varmeanlæg. Der skal noget brændsel ind, og der kommer noget varme ud i hanerne og i rummene i huset.

Det brændstof, som et pillefyr køre på, er piller, som er produceret af hårdt sammenpresset savsmuld og træspåner. De to ingredienser er nogle, som ellers er rester fra træindustrien. Nu kan de blive brugt på den mest fornuftige måde og skabe god, stabil og miljøvenlig varme både i privatboliger og i erhvervsbygninger.

Fyret er derfor ikke så dyrt i drift, som for eksempel oliefyr og gasfyr er. Og så skåner du miljøet samtidig med.

Er et pillefyr en god løsning for alle?

Groft sagt, kan man sige, at det mest optimale for et pillefyr at varme op, er et stort hus. Det er fyret bedst gearet til.

Det er også bedst gearet til, at du bor et godt stykke uden for de større byer, hvor fjernvarmenettet er tilgængeligt. Så et stort hus ude på landet er et helt perfekt setup for et pillefyr.

Miljømæssigt er der en del at spare, og når det drejer sig om det økonomiske ved sagen, så kan det godt betale sig for dig at få omlagt til pillefyr, hvis du i forvejen kører med el-varme eller enten et olie- eller et gasfyr.

Er du i gang med at bygge nyt hus, så er det absolut værd at overveje om der skal installeres et pillefyr fra start af.

Er det bøvlet at håndtere et pillefyr?

Før i tiden kunne det godt være lidt bøvlet at have med et pillefyr at gøre. Det kan have medvirket til, at flere opgav det.

Men de pillefyr, der er på markedet nu, er væsentligt nemmere at danse med. Det passer nemlig stort set sig selv, når du ellers sørger for at få fyldt piller på.

Læs for eksempel en test af træpillefyr, som giver dig god information om både indkøb og drift af pillefyr.

Hvor stor er besparelsen?

Det kan være lidt svært at sige helt præcis, hvor meget du kan spare ved at få omlagt til pillefyr. Det kommer meget an på, hvilken form for varmekilde du kører med i forvejen. Det kommer også an på, hvor stort huset er og hvor stort et varmeforbrug, du har nu.

Som en tommelfingerregel kan man dog sige, at du kan spare henved 50 % af den varmeregning, du har nu. Den procentsats kan selvfølgelig svinge til begge sider. Det vil sige, at det kan være mere eller mindre end de 50 %. Det vil altså også sige at du sparer miljøet for omkring 50% forurening.

Det koster selvfølgelig noget at indkøbe og installere et pillefyr, og det er heller ikke helt gratis at fodre fyret med træpiller. Men du skal nok regne med, at fyret er tjent hjem efter to til fire år.

Når så fyret er betalt, så kan du høste frugten af din langtidsinvestering.